logo

Velg språk

NOE SVAKERE FRA EIDESVIK

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal 2013 ble kr 101,6 mill mot fjorårets kr 114,9. Driftsinntektene ble kr 213,2 mill mot kr 220,5 for samme periode i 2012. Resultatet for 1. kvartal 2013 ble kr -32,9 mill mot kr 95,3 for samme periode i 2013. Mens en i 2013 hadde tap på urealiserte valuta- og renteposter på kr -36,9 mill i perioden, så hadde selskapet i samme periode i fjor regnskapsførte urealiserte gevinster på kr 70,5 mill.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA i 1. kvartal er påvirket av et svakt spotmarked i Nordsjøen for våre forsyningsskip. Selskapet har hatt tre forsyningsskip i dette markedet hele kvartalet, hvorav to i påvente av oppstart på langsiktig kontrakt i begynnelsen av april. Videre har fire skip hatt planlagte verkstedopphold i kvartalet, noe som også har redusert inntekter og resultat. Regnskapet er også preget av urealiserte tap på finansposter hvor vi i år har et tap på kr 107,4 mill i forhold til 1. kvartal i fjor.

Etter å ha lagt bak oss et noe svakt kvartal forventes høy utnyttelse på flåten og bedre resultater fra 2 kvartal og ut året", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal 2013 ble kr 101,6 mill mot fjorårets kr 114,9. Driftsinntektene ble kr 213,2 mill mot kr 220,5 for samme periode i 2012. Resultatet for 1. kvartal 2013 ble kr -32,9 mill mot kr 95,3 for samme periode i 2013. Mens en i 2013 hadde tap på urealiserte valuta- og renteposter på kr -36,9 mill i perioden, så hadde selskapet i samme periode i fjor regnskapsførte urealiserte gevinster på kr 70,5 mill.

"Driftsinntektene og dermed EBITDA i 1. kvartal er påvirket av et svakt spotmarked i Nordsjøen for våre forsyningsskip. Selskapet har hatt tre forsyningsskip i dette markedet hele kvartalet, hvorav to i påvente av oppstart på langsiktig kontrakt i begynnelsen av april. Videre har fire skip hatt planlagte verkstedopphold i kvartalet, noe som også har redusert inntekter og resultat. Regnskapet er også preget av urealiserte tap på finansposter hvor vi i år har et tap på kr 107,4 mill i forhold til 1. kvartal i fjor.

Etter å ha lagt bak oss et noe svakt kvartal forventes høy utnyttelse på flåten og bedre resultater fra 2 kvartal og ut året", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00