logo

Velg språk

Millioner til maritim klynge

De nye Arenaprosjektene vil få tilbud om faglig og finansiell støtte i en periode på 3 år melder Handels og Næringsminister Sylvia Brustad i en pressemelding 30 sept 08.

Arena offshorefartøy prosjektet er en klynge i Haugaland og Sunnhordaland med fokus på å utvikle teknologi- og driftsløsninger for komplekse operasjoner utført på og fra offshorefartøy.

–   Jeg er stolt over at vi har så mange gode næringsmiljøer i Norge. Arenaprogrammet bidrar til å styrke miljøenes forutsetninger for innovasjon og økt verdiskaping. Vi har allerede flere gode eksempler fra ulike deler av landet på at programmet har lykkes med dette, sier Brustad. 

Arenaprogrammet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Målet er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer ved å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige.

- ¬Samarbeid i nettverk er viktig for å skape mer konkurransedyktige bedrifter. Jeg er derfor veldig fornøyd med at det nå tas opp tre nye deltakere i Arenaprogrammet, sier Brustad.

Haugaland Kunnskapspark AS
Det er Haugaland Kunnskapspark AS med kontoradresse i Haugesund som står bak søknaden om å få bli med i Arena-rosjektet.
-Haugaland Kunnskapspark AS ble opprettet i 2002, men det er først nå i 2008 at kunnskapsparken har skutt fart. Søknaden herfra ble sendt inn i juni og av de tolv søkerne ble fem plukket ut og måtte presentere seg for programkomiteen for Arenaprosjektet i Tromsø. Det skjedde i forrige uke, sier daglig leder Vidar A. T. Thorsen til Karmsund.
-Kunnskapsparkens eiere er delt med 50 prosent offentlig - Haugesund, Karmøy, Etne, Tysvær og Bokn kommuner samt Rogaland fylkeskommune, med fylkeskommunen som største eier, sier Thorsen.

Omsetning på 36 milliarder
Den maritime klyngen i Haugaland har fokus på utvikling av teknologi- og driftsløsninger for komplekse operasjoner utført på og fra offshorefartøy. Det er også meningen å se på nyetableringer og samarbeidsformer i regionen samt å gå inn på områder som kompetanseheving blant de impliserte aktørene, sier daglig leder Vidar A. T. Thorsen i Kunnskapsparken.


Den maritime klyngen består av ca. 120 bedrifter med en samlet omsetning på 36 milliarder kroner og har ca. 14 000 ansatte. Prosjektet frontes av Accpron AS, AF Decom AS, DeepOcean ASA, Deepwill AS, Eidesvik Offshore ASA, Imenco AS, Kystdesign AS, QPC AS, ResQ AS, Riise Underwater, Engineering AS, Solstad Offshore ASA, Well intervention AS og Østensjø Rederi AS. I tillegg er også regionale kunnskaps- og FoU-institusjoner og regionale utviklingsaktører sentrale i prosjektet.

 

Eidesvik er med i prosjektet Arena offshorefartøy som er en av tre nye prosjekter som får millionstøtte.

De nye Arenaprosjektene vil få tilbud om faglig og finansiell støtte i en periode på 3 år melder Handels og Næringsminister Sylvia Brustad i en pressemelding 30 sept 08.

Arena offshorefartøy prosjektet er en klynge i Haugaland og Sunnhordaland med fokus på å utvikle teknologi- og driftsløsninger for komplekse operasjoner utført på og fra offshorefartøy.

–   Jeg er stolt over at vi har så mange gode næringsmiljøer i Norge. Arenaprogrammet bidrar til å styrke miljøenes forutsetninger for innovasjon og økt verdiskaping. Vi har allerede flere gode eksempler fra ulike deler av landet på at programmet har lykkes med dette, sier Brustad. 

Arenaprogrammet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Målet er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer ved å styrke samspillet mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige.

- ¬Samarbeid i nettverk er viktig for å skape mer konkurransedyktige bedrifter. Jeg er derfor veldig fornøyd med at det nå tas opp tre nye deltakere i Arenaprogrammet, sier Brustad.

Haugaland Kunnskapspark AS
Det er Haugaland Kunnskapspark AS med kontoradresse i Haugesund som står bak søknaden om å få bli med i Arena-rosjektet.
-Haugaland Kunnskapspark AS ble opprettet i 2002, men det er først nå i 2008 at kunnskapsparken har skutt fart. Søknaden herfra ble sendt inn i juni og av de tolv søkerne ble fem plukket ut og måtte presentere seg for programkomiteen for Arenaprosjektet i Tromsø. Det skjedde i forrige uke, sier daglig leder Vidar A. T. Thorsen til Karmsund.
-Kunnskapsparkens eiere er delt med 50 prosent offentlig - Haugesund, Karmøy, Etne, Tysvær og Bokn kommuner samt Rogaland fylkeskommune, med fylkeskommunen som største eier, sier Thorsen.

Omsetning på 36 milliarder
Den maritime klyngen i Haugaland har fokus på utvikling av teknologi- og driftsløsninger for komplekse operasjoner utført på og fra offshorefartøy. Det er også meningen å se på nyetableringer og samarbeidsformer i regionen samt å gå inn på områder som kompetanseheving blant de impliserte aktørene, sier daglig leder Vidar A. T. Thorsen i Kunnskapsparken.


Den maritime klyngen består av ca. 120 bedrifter med en samlet omsetning på 36 milliarder kroner og har ca. 14 000 ansatte. Prosjektet frontes av Accpron AS, AF Decom AS, DeepOcean ASA, Deepwill AS, Eidesvik Offshore ASA, Imenco AS, Kystdesign AS, QPC AS, ResQ AS, Riise Underwater, Engineering AS, Solstad Offshore ASA, Well intervention AS og Østensjø Rederi AS. I tillegg er også regionale kunnskaps- og FoU-institusjoner og regionale utviklingsaktører sentrale i prosjektet.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00