logo

Velg språk

Miljøvennlig LNG-skip sjøsatt på Kleven

Kleven Maritime er den ledende leverandøren av gassdrevne skip, med fem skip levert, og tre nye i ordreboka, inkludert Viking Prince. Eidesvik Offshore og Kleven Maritime var sammen pionerer ved byggingen av verdens første gassdrevne supplyskip, Viking Energy, i 2003.

Dødvekta er på hele 6 500 tonn, lengde 90 meter, bredde 21 meter, dekksarealet er på over 1 050 m2. De miljøvennlige LNG dual fuel motorene sikrer lave utslipp av NOX og reduserte utslipp av CO2.

Kleven Maritime har en ordrereserve på 10 skip til en samla verdi på ca. 4 milliarder kroner.

 

Lørdag 19. november ble det LNG-drevne skipet Viking Prince sjøsatt fra beddingen på Kleven Verft.

Kleven Maritime er den ledende leverandøren av gassdrevne skip, med fem skip levert, og tre nye i ordreboka, inkludert Viking Prince. Eidesvik Offshore og Kleven Maritime var sammen pionerer ved byggingen av verdens første gassdrevne supplyskip, Viking Energy, i 2003.

Dødvekta er på hele 6 500 tonn, lengde 90 meter, bredde 21 meter, dekksarealet er på over 1 050 m2. De miljøvennlige LNG dual fuel motorene sikrer lave utslipp av NOX og reduserte utslipp av CO2.

Kleven Maritime har en ordrereserve på 10 skip til en samla verdi på ca. 4 milliarder kroner.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00