logo

Velg språk

Kronprins Frederik møtte Eidesvik

Prinsen av Danmark hadde nemlig bestemt seg for å ta en tur til FellowSHIP standen.

- Det er 20 miljøstasjoner her og prins Frederik hadde plukket seg ut fire. En av dem var oss. Hvorfor vet jeg ikke, men han hadde nok rådført seg med noen som fortalte at vår bruk av teknologi er blant de mest interessante her nede. Jeg håper det i alle fall, sier direktør Jan Fredrik Meling på telefon fra København.

Meling var selv den som viste prinsen rundt på standen. Han fikk inntrykk av at den noe spesielle gjesten var jovial og interessert.

- Det virket som om han lyttet med interessante ører og han stilte også en del spørsmål. Jeg har lest en del om prinsen og har et inntrykk av at han er miljøbevisst mann, sier Meling.

Meling forteller om et vanvittig kobbel av folk i kjølvannet av den adelige 41-åringen.

- Det var et haleheng uten like av vanlige folk og pressefolk. Så ut som en kjempeorm, beskriver han.

Interessen også vært bra på Eidesvik-standen når prinsen ikke har vært der.

- Det er enormt mange folk i København om dagen og responsen hos oss er bra. i kveld kommer "Viking Lady" inn rett foran operaen og blir et levende bevis på at det finnes teknologi som kan gjøre skipsfarten mye mer miljøvennlig, påpeker Meling.

- Hva er hovedbudskapet deres når folk viser interesse?

- Å bruke denne miljøvennlige teknologien bidrar blant annet til å redusere et skips CO2-utslipp med 20 prosent. Og det koster bare marginalt mer å gå over til naturgass. Derfor kan vi ikke skjønne hvorfor politikere ikke kan innføre et regelverk som krever at skipsfarten må over på denne type drivstoff, sier Meling.

I kveld anløper det første kommersielle skipet med brenselcelleteknologi havnen i Danmarks hovestad, men nesten like spesielt for Eidesvik-delegasjonen var ettermiddagens besøk.

Prinsen av Danmark hadde nemlig bestemt seg for å ta en tur til FellowSHIP standen.

- Det er 20 miljøstasjoner her og prins Frederik hadde plukket seg ut fire. En av dem var oss. Hvorfor vet jeg ikke, men han hadde nok rådført seg med noen som fortalte at vår bruk av teknologi er blant de mest interessante her nede. Jeg håper det i alle fall, sier direktør Jan Fredrik Meling på telefon fra København.

Meling var selv den som viste prinsen rundt på standen. Han fikk inntrykk av at den noe spesielle gjesten var jovial og interessert.

- Det virket som om han lyttet med interessante ører og han stilte også en del spørsmål. Jeg har lest en del om prinsen og har et inntrykk av at han er miljøbevisst mann, sier Meling.

Meling forteller om et vanvittig kobbel av folk i kjølvannet av den adelige 41-åringen.

- Det var et haleheng uten like av vanlige folk og pressefolk. Så ut som en kjempeorm, beskriver han.

Interessen også vært bra på Eidesvik-standen når prinsen ikke har vært der.

- Det er enormt mange folk i København om dagen og responsen hos oss er bra. i kveld kommer "Viking Lady" inn rett foran operaen og blir et levende bevis på at det finnes teknologi som kan gjøre skipsfarten mye mer miljøvennlig, påpeker Meling.

- Hva er hovedbudskapet deres når folk viser interesse?

- Å bruke denne miljøvennlige teknologien bidrar blant annet til å redusere et skips CO2-utslipp med 20 prosent. Og det koster bare marginalt mer å gå over til naturgass. Derfor kan vi ikke skjønne hvorfor politikere ikke kan innføre et regelverk som krever at skipsfarten må over på denne type drivstoff, sier Meling.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00