logo

Select language

Kontraktsrush til Eidesvik Offshore ASA

Den faste perioden er 15 brønner + opptil 18 brønners opsjoner. Oppstart er første kvartal , og inkludert opsjoner er dette arbeid på ca. 6 år.

Videre har Lundin erklært opsjon for Viking Prince for 7 brønner som vil beskjeftige skipet frem til sommeren 2013.

Statoil og Eidesvik har blitt enige om å bytte Viking Lady med Eidesvik sitt nybygg Viking Princess når dette blir levert fra Kleven verft september 2012.

«Det er svært gledelig at våre kunder igjen viser oss tillit og tildeler oss lange kontrakter» sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Med alle sine gass drevne skip  nå på langsiktige kontrakter viser det at Eidesvik sitt pionerarbeid med Viking Energy, som verdens første gass drevne offshore fartøy, bærer frukter.

Kontraktsverdi inkludert opsjoner er ca 1 MRD NOK.

Eidesvik har i dag inngått kontrakter for flere av sine topp moderne forsyningsskip. Leiv Eriksson konsortiumet har i dag tildelt Eidesvik kontrakter for hhv. Viking Lady og Viking Athene.

Den faste perioden er 15 brønner + opptil 18 brønners opsjoner. Oppstart er første kvartal , og inkludert opsjoner er dette arbeid på ca. 6 år.

Videre har Lundin erklært opsjon for Viking Prince for 7 brønner som vil beskjeftige skipet frem til sommeren 2013.

Statoil og Eidesvik har blitt enige om å bytte Viking Lady med Eidesvik sitt nybygg Viking Princess når dette blir levert fra Kleven verft september 2012.

«Det er svært gledelig at våre kunder igjen viser oss tillit og tildeler oss lange kontrakter» sier Administrerende Direktør Jan Fredrik Meling.

Med alle sine gass drevne skip  nå på langsiktige kontrakter viser det at Eidesvik sitt pionerarbeid med Viking Energy, som verdens første gass drevne offshore fartøy, bærer frukter.

Kontraktsverdi inkludert opsjoner er ca 1 MRD NOK.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00