logo

Select language

Kontraktsinngåelser med StatoilHydro

StatoilHydro har erklært 2 årlige opsjoner for PSV ”Viking Avant” fra 25. desember 2009 og 5 månedlige opsjoner for PSV ”Viking Athene” fra 1. desember 2009.  Ratene i de fornyede kontraktene er på et lavere nivå enn i eksisterende kontrakter.

Les mer om Viking Athene

Eidesvik Offshore ASA har inngått avtale om forlengelse av kontrakter på to av sine skip med StatoilHydro.

StatoilHydro har erklært 2 årlige opsjoner for PSV ”Viking Avant” fra 25. desember 2009 og 5 månedlige opsjoner for PSV ”Viking Athene” fra 1. desember 2009.  Ratene i de fornyede kontraktene er på et lavere nivå enn i eksisterende kontrakter.

Les mer om Viking Athene

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00