logo

Velg språk

Kontraktsinngåelser med StatoilHydro

StatoilHydro har erklært 2 årlige opsjoner for PSV ”Viking Avant” fra 25. desember 2009 og 5 månedlige opsjoner for PSV ”Viking Athene” fra 1. desember 2009.  Ratene i de fornyede kontraktene er på et lavere nivå enn i eksisterende kontrakter.

Les mer om Viking Avant

Les mer om Viking Athene

Eidesvik Offshore ASA har inngått avtale om forlengelse av kontrakter på to av sine skip med StatoilHydro.

StatoilHydro har erklært 2 årlige opsjoner for PSV ”Viking Avant” fra 25. desember 2009 og 5 månedlige opsjoner for PSV ”Viking Athene” fra 1. desember 2009.  Ratene i de fornyede kontraktene er på et lavere nivå enn i eksisterende kontrakter.

Les mer om Viking Avant

Les mer om Viking Athene

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00