logo

Velg språk

Kontraktsinngåelser med ConocoPhillips og RUE

ConocoPhillips har erklært 2 års opsjon fra ultimo november 2009 for AHTS ”Northern Crusader”. Som en konsekvens av dette har Eidesvik Offshore ASA erklært deres opsjon for 2 års forlengelse av Bareboatkontrakten med Trico Shipping AS.

Riise Underwater Engineering har inngått en Bareboatkontrakt for subseaskipet Viking Forcados frem til årsskiftet 2009/2010.

 

Bildet: Viking Forcados

Les mer om Viking Forcados

Les mer om Northern Crusader

 

Eidesvik Offshore ASA har inngått avtale om forlengelse av kontrakter på to av sine skip.

ConocoPhillips har erklært 2 års opsjon fra ultimo november 2009 for AHTS ”Northern Crusader”. Som en konsekvens av dette har Eidesvik Offshore ASA erklært deres opsjon for 2 års forlengelse av Bareboatkontrakten med Trico Shipping AS.

Riise Underwater Engineering har inngått en Bareboatkontrakt for subseaskipet Viking Forcados frem til årsskiftet 2009/2010.

 

Bildet: Viking Forcados

Les mer om Viking Forcados

Les mer om Northern Crusader

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00