logo

Velg språk

Innovativt slangesikringssystem

Kongsberg Evotec har mottatt bestilling på sitt andre slangesikringssystem, BHSU - Bulk Hose Securing Unit, til LNG fartøyet “Viking Queen” fra rederiet Eidesvik Offshore ASA.

Denne teknologien ble utviklet gjennom et LOOP prosjekt i Statoil der Kongsberg Evotec, Innovasjon Norge og Eidesvik deltok. Prototypen ble installert og testet ombord i “Viking Queen” i desember 2010.

 

Etter mer enn ett års erfaring fra en svært vellykket test og driftsperiode kan alle parter nå bekrefte at teknologien har bevisst at ønsket bedring av personal og drift-sikkerhet er oppnådd. Prototypen har nå gjennomgått alle faser i et utvidet testprogram og tilbakemeldingene har vært svært positive.

Flere oljeselskap har gjennom en årerekke søkt etter løsninger som kan gi bedre sikkerhet for mannskap i forbindelse med mottak og sikring av bulkslanger. Idag må mannskapet ombord i fartøyene stå på cargorailen og manuellt motta og sikre bulkslangene som brukes ved overføring av bulk fra skip til plattform eller omvendt. KE´s teknologi gjennom BHSU systemet gjør denne operasjonen mye tryggere ved at denne operasjonen nå koordineres og opereres fra styrehuset uten at mannskapet treng å oppholde seg i det utsatte området.

Dette automatiske slangesikringssystemet har med andre ord nå økt sikkerheten både for mannskap og skip i den kritiske fasen ved overføring av bulk.

Eidesvik har bestilt et innovativt slangesikringssystem fra Kongsberg Evotec som fører til økt sikkerhet for mannskap.

Kongsberg Evotec har mottatt bestilling på sitt andre slangesikringssystem, BHSU - Bulk Hose Securing Unit, til LNG fartøyet “Viking Queen” fra rederiet Eidesvik Offshore ASA.

Denne teknologien ble utviklet gjennom et LOOP prosjekt i Statoil der Kongsberg Evotec, Innovasjon Norge og Eidesvik deltok. Prototypen ble installert og testet ombord i “Viking Queen” i desember 2010.

 

Etter mer enn ett års erfaring fra en svært vellykket test og driftsperiode kan alle parter nå bekrefte at teknologien har bevisst at ønsket bedring av personal og drift-sikkerhet er oppnådd. Prototypen har nå gjennomgått alle faser i et utvidet testprogram og tilbakemeldingene har vært svært positive.

Flere oljeselskap har gjennom en årerekke søkt etter løsninger som kan gi bedre sikkerhet for mannskap i forbindelse med mottak og sikring av bulkslanger. Idag må mannskapet ombord i fartøyene stå på cargorailen og manuellt motta og sikre bulkslangene som brukes ved overføring av bulk fra skip til plattform eller omvendt. KE´s teknologi gjennom BHSU systemet gjør denne operasjonen mye tryggere ved at denne operasjonen nå koordineres og opereres fra styrehuset uten at mannskapet treng å oppholde seg i det utsatte området.

Dette automatiske slangesikringssystemet har med andre ord nå økt sikkerheten både for mannskap og skip i den kritiske fasen ved overføring av bulk.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00