logo

Velg språk

Innkalling til Generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 10. juni 2013 kl 10.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo, Norge.

Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 09.30

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.

4. Godkjennelse av Årsregnskap, herunder Konsernregnskap og Årsberetning for regnskapsåret 2012, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av Revisjonsberetning.

5. Godkjennelse av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.

6. Godkjennelse av Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.

7. Godkjennelse av salg av aksjer i Langevåg Senter AS til Eidesvik Invest AS.

8. Godkjennelse av leiekontrakt mellom Langevåg Senter AS og Eidesvik Offshore ASA for administrasjonsbygg.

9. Forslag om at NOK 1,00 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.

10. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen og kjøpe egne aksjer.

11. Godkjennelse av honorar til revisor for 2012.

12. Fastsettelse av honorar til styret for 2012.

13. Valg av styremedlemmer.

Generalforsamling dokumenter         Årsrapport 2012

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 10. juni 2013 kl 10.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo.

Innkalling til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA.

Styret i Eidesvik Offshore ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA mandag 10. juni 2013 kl 10.00 i Langevåg Bygdatun, Bømlo, Norge.

Registrering av møtende aksjonærer skjer fra kl. 09.30

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamling og nedtegning av møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.

4. Godkjennelse av Årsregnskap, herunder Konsernregnskap og Årsberetning for regnskapsåret 2012, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av Revisjonsberetning.

5. Godkjennelse av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.

6. Godkjennelse av Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.

7. Godkjennelse av salg av aksjer i Langevåg Senter AS til Eidesvik Invest AS.

8. Godkjennelse av leiekontrakt mellom Langevåg Senter AS og Eidesvik Offshore ASA for administrasjonsbygg.

9. Forslag om at NOK 1,00 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets resultat.

10. Fullmakter til styret til å utvide aksjekapitalen og kjøpe egne aksjer.

11. Godkjennelse av honorar til revisor for 2012.

12. Fastsettelse av honorar til styret for 2012.

13. Valg av styremedlemmer.

Generalforsamling dokumenter         Årsrapport 2012

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00