logo

Velg språk

Godkjent årsregnskap for Eidesvik Offshore ASA 2008

Les årsrapport på nett:

Last ned PDF: Årsrapport 2008

Styret i Eidesvik Offshore ASA behandlet i styremøtet 29. april 2009 årsberetning og regnskapet for 2008. Konsernets underskudd for 2008 ble NOK 603,6 mill som er NOK 23,5 mill høyere enn det foreløpige årsresultatet meddelt i børsmelding av 27. februar 2009. Endringer i resultat relaterer seg til endring skatteberegning. Utbytte fra Eidesvik Offshore ASA er foreslått til NOK 0,50 pr aksje, og vil bli foreslått utbetalt 3. juni 2009. Ordinær generalforsamling er planlagt avholdt 20. mai 2009 I Langevåg Bygdatun.

Les årsrapport på nett:

Last ned PDF: Årsrapport 2008

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00