logo

Velg språk

GOD DRIFT I EIDESVIK I 2015

Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2015 samlede driftsinntekter på kr 343,2 mill, hvorav kr 92,8 mill var salgsgevinst knyttet til salg av skipene «European Supporter» og «Viking II» (kr 259,4 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 232,2 mill (kr 132,0 mill), og driftsresultatet (EBIT) var kr 115,6 mill (kr 22,1 mill) etter nedskrivning av skip på kr -290,0 (kr -52,0 mill). Netto finansposter var kr -84,4 mill (kr -276,8 mill). Resultat etter skatt var på kr -202,3 mill (kr -252,9 mill).

Konsoliderte driftsinntekter for konsernet per 31.12.2015 var kr 1.238,9 mill, inkludert salgsgevinst for skipene «European Supporter» og «Viking II» på kr 92,8 mill og termineringsfee for kontrakt for «Vantage» på kr 22,2 mill. (Konsoliderte driftsinntekter pr 31.12.2014 var kr 984,7 mill). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på kr 770,3 mill (kr 492,2 mill) og driftsresultatet (EBIT) var på kr 235,2 mill (kr 203,2 mill) etter nedskrivning av skip på kr -290,0 mill (kr -52,0 mill). Netto finansposter var kr -471,3 mill (kr -433,6 mill). Resultat etter skatt per 31.12.2015 var på kr -239,9 mill (kr -230,6 mill)

Resultatet i 2015 er vesentlig influert av konstruksjonsskipet Viking Neptun som ble levert i starten av året og som har gitt et solid resultatbidrag. Selskapet har i deler av året operert 2 forsyningsskip i spotmarkedet, samt at en har hatt flere skip i opplag noe som har gitt negativt resultatbidrag. Netto realiserte og urealiserte valutaposter har i løpet av året gitt et tap på kr -329, mill.

I tillegg til ordinære avskrivninger så er det foretatt nedskrivninger på kr 290 mill knyttet til selskapets forsyningsskip.

 

 

 

«Vi er tilfreds med driften i 2015, og organisasjonens evne til å inngå nye kontrakter i et vanskelig marked» sier administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2015 samlede driftsinntekter på kr 343,2 mill, hvorav kr 92,8 mill var salgsgevinst knyttet til salg av skipene «European Supporter» og «Viking II» (kr 259,4 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 232,2 mill (kr 132,0 mill), og driftsresultatet (EBIT) var kr 115,6 mill (kr 22,1 mill) etter nedskrivning av skip på kr -290,0 (kr -52,0 mill). Netto finansposter var kr -84,4 mill (kr -276,8 mill). Resultat etter skatt var på kr -202,3 mill (kr -252,9 mill).

Konsoliderte driftsinntekter for konsernet per 31.12.2015 var kr 1.238,9 mill, inkludert salgsgevinst for skipene «European Supporter» og «Viking II» på kr 92,8 mill og termineringsfee for kontrakt for «Vantage» på kr 22,2 mill. (Konsoliderte driftsinntekter pr 31.12.2014 var kr 984,7 mill). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på kr 770,3 mill (kr 492,2 mill) og driftsresultatet (EBIT) var på kr 235,2 mill (kr 203,2 mill) etter nedskrivning av skip på kr -290,0 mill (kr -52,0 mill). Netto finansposter var kr -471,3 mill (kr -433,6 mill). Resultat etter skatt per 31.12.2015 var på kr -239,9 mill (kr -230,6 mill)

Resultatet i 2015 er vesentlig influert av konstruksjonsskipet Viking Neptun som ble levert i starten av året og som har gitt et solid resultatbidrag. Selskapet har i deler av året operert 2 forsyningsskip i spotmarkedet, samt at en har hatt flere skip i opplag noe som har gitt negativt resultatbidrag. Netto realiserte og urealiserte valutaposter har i løpet av året gitt et tap på kr -329, mill.

I tillegg til ordinære avskrivninger så er det foretatt nedskrivninger på kr 290 mill knyttet til selskapets forsyningsskip.

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00