logo

Velg språk

Gledelig og forventet

Driftsresultat før avskrivninger var på kr 281,6 mill inkludert gevinst på kr 134,9 mill ved salg av forsyningsskipet "Viking Nereus" i februar 2009. Før salgsgevinsten gir dette et driftsresultat på kr 146,7 mill sammenlignet med kr 89,9 mill i samme periode i fjor.

`Resultatet er gledelig og som forventet. Med den urolighet som råder i markedet nå er det ekstra betryggende at vi har langsiktige kontrakter med en kontraktsdekning på over 90% i 2009`, uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Driftsinntekter i 1. kvartal 2009 eks salgsgevinst var kr 287,2 mill (kr 210,4 mill i samme periode i 2008). Resultat før skatt var på kr 382,6 mill som inkluderer salgsgevinst og netto valutagevinster (kr 47,0 mill i 2008).

Eidesvik tok levering av konstruksjonsskipet "Viking Poseidon". Skipet har gått inn på en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services, Inc (USA).

Vedlagt følger rapport og presentasjon av 1. Kvartal 2009 for Eidesvik Offshore ASA

1. kvartal 09 rapport

1. kvartal presentasjon

 

Solid 1.kvartalsresultat 2009 for Eidesvik Offshore ASA med et driftsresultat på 281,6 millioner.

Driftsresultat før avskrivninger var på kr 281,6 mill inkludert gevinst på kr 134,9 mill ved salg av forsyningsskipet "Viking Nereus" i februar 2009. Før salgsgevinsten gir dette et driftsresultat på kr 146,7 mill sammenlignet med kr 89,9 mill i samme periode i fjor.

`Resultatet er gledelig og som forventet. Med den urolighet som råder i markedet nå er det ekstra betryggende at vi har langsiktige kontrakter med en kontraktsdekning på over 90% i 2009`, uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Driftsinntekter i 1. kvartal 2009 eks salgsgevinst var kr 287,2 mill (kr 210,4 mill i samme periode i 2008). Resultat før skatt var på kr 382,6 mill som inkluderer salgsgevinst og netto valutagevinster (kr 47,0 mill i 2008).

Eidesvik tok levering av konstruksjonsskipet "Viking Poseidon". Skipet har gått inn på en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services, Inc (USA).

Vedlagt følger rapport og presentasjon av 1. Kvartal 2009 for Eidesvik Offshore ASA

1. kvartal 09 rapport

1. kvartal presentasjon

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00