logo

Velg språk

Gir maritimt professorat

ResQ driver innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring og eies av de fire nevnte rederiene foruten Haugesund Rederiforening. Professoratet inngår i den maritime kunnskapshuben som koordineres av Norges Rederiforbund og som snart teller 20 professorater på landsbasis.

- Skipsfartsnæringen har behov for mer kunnskap om hvordan sikkerheten om bord skal bli bedre, gjennom blant annet enda bedre kvalitetssystemer og rutiner enn hva vi har i dag sa adm. dir. Trygve Seglem i Knutsen Shipping  O.A.S. under seremonien som markerte signeringen. Han understreker at det er helt nødvendig for rederiene å få utdannet personale som har god basiskunnskap om kvalitetssikring og risikohåndtering.

Høgskolen Stord/Haugesund setter stor pris på professoratet og viste til at skolen allerede har forskningsaktivitet innenfor fagfeltet, blant annet gjennom prosjektene ”maritim kompleksitet” og ”sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur i skipsfarten”. Høgskolen viste også til betydningen av å få ta del i det maritime kompetansenettverket som den maritime kunnskapshuben vil komme til å representere.

les mer her på hsh.no:

ResQ driver innenfor sikkerhets- og beredskapsopplæring og eies av de fire nevnte rederiene foruten Haugesund Rederiforening. Professoratet inngår i den maritime kunnskapshuben som koordineres av Norges Rederiforbund og som snart teller 20 professorater på landsbasis.

- Skipsfartsnæringen har behov for mer kunnskap om hvordan sikkerheten om bord skal bli bedre, gjennom blant annet enda bedre kvalitetssystemer og rutiner enn hva vi har i dag sa adm. dir. Trygve Seglem i Knutsen Shipping  O.A.S. under seremonien som markerte signeringen. Han understreker at det er helt nødvendig for rederiene å få utdannet personale som har god basiskunnskap om kvalitetssikring og risikohåndtering.

Høgskolen Stord/Haugesund setter stor pris på professoratet og viste til at skolen allerede har forskningsaktivitet innenfor fagfeltet, blant annet gjennom prosjektene ”maritim kompleksitet” og ”sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur i skipsfarten”. Høgskolen viste også til betydningen av å få ta del i det maritime kompetansenettverket som den maritime kunnskapshuben vil komme til å representere.

les mer her på hsh.no:

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00