logo

Velg språk

Generalforsamling avholdt

Samtlige poster i innkallingen ble godkjent av generalforsamlingen.Blant annet ble vedtaket om at
NOK 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene. Dette utdeles fra tidligere innbetalt egenkapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets (2008) resultat. Utbetalingen skjer til de som er aksjonærer ved utgangen av generalforsamlingsdagen 20. mai 2009.Aksjen handles uten utbytte fra og med 22. mai 2009 (Ex dato).

Protokoll fra generalforsamlingen ligger vedlagt her:

 

Onsdag 20. mai 2009 ble det avholdt generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA på Bømlo. 78,12 % av aksjekapitalen var representert.

Samtlige poster i innkallingen ble godkjent av generalforsamlingen.Blant annet ble vedtaket om at
NOK 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene. Dette utdeles fra tidligere innbetalt egenkapital og trer i stedet for ordinær utbytteutdeling fra årets (2008) resultat. Utbetalingen skjer til de som er aksjonærer ved utgangen av generalforsamlingsdagen 20. mai 2009.Aksjen handles uten utbytte fra og med 22. mai 2009 (Ex dato).

Protokoll fra generalforsamlingen ligger vedlagt her:

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00