logo

Velg språk

Fortsatt gode resultater i Eidesvik

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets 3 første kvartaler var MNOK 530,1 mot fjorårets MNOK 303,5. Frakteinntektene i perioden var MNOK 833,6 noe som representerer en økning på MNOK 175,3 i forhold til fjoråret.  

Resultat før skatt hittil i år er MNOK 930,5, mot et underskudd på MNOK 53,4 i samme periode i fjor. 

"Økningen i omsetning og driftsresultat før avskrivninger er gledelig. Eidesvik sin satsing på lange kontrakter med solide befraktere viser at vi kan levere gode resultater også i et svakere marked, " sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var MNOK 122,6 mot fjorårets MNOK 112,7. Dette skyldes i hovedsak at en nå har fått flere nybygg i drift.

Driftsinntektene var MNOK 260,6 mot MNOK 233,1 for Samme periode i fjor.    Resultatet før skatt for 3. kvartal var MNOK 345,1 mot et underskudd på MNOK 142,4 for samme periode i fjor.  

Resultatet pr 3. kvartal er preget av netto realiserte og urealiserte valutagevinster på MNOK 670,5 (MNOK -62,5 i 2008)som følge av styrket NOK mot USD. Salg av skip har gitt en gevinst på MNOK 135. I tillegg har nye skip levert i 2009 gitt økte driftsinntekter.  

Vedlagt følger rapport 3. Kvartal 2009 og presentasjon

Så vel omsetning som driftsresultat steg for de tre første kvartaler i 2009 sammenlignet med samme perioder i 2008.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for årets 3 første kvartaler var MNOK 530,1 mot fjorårets MNOK 303,5. Frakteinntektene i perioden var MNOK 833,6 noe som representerer en økning på MNOK 175,3 i forhold til fjoråret.  

Resultat før skatt hittil i år er MNOK 930,5, mot et underskudd på MNOK 53,4 i samme periode i fjor. 

"Økningen i omsetning og driftsresultat før avskrivninger er gledelig. Eidesvik sin satsing på lange kontrakter med solide befraktere viser at vi kan levere gode resultater også i et svakere marked, " sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var MNOK 122,6 mot fjorårets MNOK 112,7. Dette skyldes i hovedsak at en nå har fått flere nybygg i drift.

Driftsinntektene var MNOK 260,6 mot MNOK 233,1 for Samme periode i fjor.    Resultatet før skatt for 3. kvartal var MNOK 345,1 mot et underskudd på MNOK 142,4 for samme periode i fjor.  

Resultatet pr 3. kvartal er preget av netto realiserte og urealiserte valutagevinster på MNOK 670,5 (MNOK -62,5 i 2008)som følge av styrket NOK mot USD. Salg av skip har gitt en gevinst på MNOK 135. I tillegg har nye skip levert i 2009 gitt økte driftsinntekter.  

Vedlagt følger rapport 3. Kvartal 2009 og presentasjon

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00