logo

Velg språk

Forslag til aksjeutbytte på generalforsamling 20 mai 2008

Det vises til børsmelding sendt 6. mai 2009 vedrørende innkalling til generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA vil foreslå at kr 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbyttebytteutdeling. Utbetalingen skjer til de som er aksjonærer ved utgangen av generalforsamlingsdagen 20. mai 2009.Aksjen handles uten utbytte fra og med 22. mai 2009(Ex dato).Utbetaling av utbytte vil skje ca 14 dager etter denne datoen.

I selskapet er det 30.150.000 utestående aksjer. Samtlige aksjer har samme stemmerett i generalforsamlingen og lik rett til å motta den foreslåtte utdelingen. Last ned vedlegg til generalforsamling

Styret i Eidesvik Offshore ASA vil foreslå at kr 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene.

Det vises til børsmelding sendt 6. mai 2009 vedrørende innkalling til generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA. Styret i Eidesvik Offshore ASA vil foreslå at kr 0,50 pr aksje utdeles til aksjonærene. Utdelingen skjer fra tidligere innbetalt kapital og trer i stedet for ordinær utbyttebytteutdeling. Utbetalingen skjer til de som er aksjonærer ved utgangen av generalforsamlingsdagen 20. mai 2009.Aksjen handles uten utbytte fra og med 22. mai 2009(Ex dato).Utbetaling av utbytte vil skje ca 14 dager etter denne datoen.

I selskapet er det 30.150.000 utestående aksjer. Samtlige aksjer har samme stemmerett i generalforsamlingen og lik rett til å motta den foreslåtte utdelingen. Last ned vedlegg til generalforsamling

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00