logo

Select language

Fornyer den maritime ungdomsgarantien

Til tross for usikre fremtidsutsikter for skipsfartsmarkedene, velger Møkster Shipping, Gulf Offshore, Eidesvik, Solstad og Østensjø Rederi å fornye den maritime ungdomsgarantien.

Ordningen har vært en stor suksess så langt fordi stadig flere unge har påbegynt en maritim utdanning samtidig som inntakskravet til skipsoffiserutdanningen har gått opp. Høsten 2009 hadde inntaket til nautikkstudiet på HSH faktisk høyeste snittkarakteren av alle studie-tilbudene. Nå fornyes altså garantien til å omfatte de som sluttfører utdanningen sin i 2013.
I og med at antallet maritime studenter er blitt så høyt, ser rederiene seg imidlertid nødt til å antallsregulere garantien til å omfatte inntil 50 kadetter med snittkarakter C eller bedre. Dette er likevel flere enn hva som er blitt tatt inn tidligere. Samtidig oppretter Maritimt Opp-læringskontor en ny stilling som skal arbeide med å effektivisere formidlingen av kadetter til alle rederiene i sørvest Norge. Nyheter fra Maritim forum 28 januar 

Nye studenter på Høgskolen Stord/Haugesund og den maritime fagskolen på Karmsund videregående vil være omfattet av en fornyet garantiordning. forteller Maritim Forum

Til tross for usikre fremtidsutsikter for skipsfartsmarkedene, velger Møkster Shipping, Gulf Offshore, Eidesvik, Solstad og Østensjø Rederi å fornye den maritime ungdomsgarantien.

Ordningen har vært en stor suksess så langt fordi stadig flere unge har påbegynt en maritim utdanning samtidig som inntakskravet til skipsoffiserutdanningen har gått opp. Høsten 2009 hadde inntaket til nautikkstudiet på HSH faktisk høyeste snittkarakteren av alle studie-tilbudene. Nå fornyes altså garantien til å omfatte de som sluttfører utdanningen sin i 2013.
I og med at antallet maritime studenter er blitt så høyt, ser rederiene seg imidlertid nødt til å antallsregulere garantien til å omfatte inntil 50 kadetter med snittkarakter C eller bedre. Dette er likevel flere enn hva som er blitt tatt inn tidligere. Samtidig oppretter Maritimt Opp-læringskontor en ny stilling som skal arbeide med å effektivisere formidlingen av kadetter til alle rederiene i sørvest Norge. Nyheter fra Maritim forum 28 januar 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00