logo

Velg språk

FLERE TILDELTE PSV KONTRAKTER

Kontrakten er estimert å vare i 75 dager.

Forsyningsskipet Viking Prince er også tildelt en kontrakt for en brønn med oppstart i slutten av December.

       
Viking Athene                                                                  Viking Lady                                                          Viking Prince

 

 

 

 

Forsyningsskipene Viking Lady og Viking Athene er tildelt en kontrakt med Total E & P Norge AS for en brønn med oppstart medio desember 2015.

Kontrakten er estimert å vare i 75 dager.

Forsyningsskipet Viking Prince er også tildelt en kontrakt for en brønn med oppstart i slutten av December.

       
Viking Athene                                                                  Viking Lady                                                          Viking Prince

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00