logo

Select language

Får navn etter havgud

Den oransje kjempen er klar for prøveturer rett etter dåpen.

Verftet skriv videre i pressemeldingen;


Poseidon var i gresk mytologi gud for havet og elvane, og sjømenn tilba han for ein trygg seilas. Viking Poseidon vert Eidesvik sitt sjette fartøy som skal operere innan subseaområdet.

 

Svarar til miljøprofil

–Ulstein Verft er kjent for å vere eit kvalitetsverft, og Ulstein Design sine innovative design med ULSTEIN X-BOW® svarar godt til Eidesvik sin miljøprofil. Eidesvik har lenge vore i fremste rekke med tanke på å stadig søke innovative løysingar på sine nybygg, og dette har hatt positive innverknadar på organisasjonen. Vi likar å seie det slik at ”Innovasjon er vår tradisjon”, fortel administrerande direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik. I 2010 skal Ulstein også levere to avanserte seismikkfartøy av typen ULSTEIN SX120 til reiarlaget.

Moderne konstruksjonsfartøy
 

Viking Poseidon er ein ULSTEIN SX121, eit stort subsea-konstruksjonsfartøy med ULSTEIN X-BOW®-design. Fartøyet er 130 meter langt, 25 meter breitt og har eit dekksareal på om lag 1600 m2. Skipet vil kunne ha eit mannskap på inntil 106 personar, og er mellom anna utrusta med ROV-hangar, helikopterdekk og dieselelektrisk framdriftssystem.


– Bygginga av dette store moderne konstruksjonsfartøyet er ei styrking av
Eidesvik si satsing i subseasegmentet. Det er viktig for Eidesvik at dette
konseptet gir auka tryggleik og komfort for våre tilsette, samtidig som det er økonomisk ved ein forventa reduksjon av drivstoff, seier Meling.

- Eidesvik Offshore er eit innovativt reiarlag som vågar å vere tidleg ute
med å ta i bruk nye løysingar. Det er difor svært gledeleg at Eidesvik har
valt skip med ULSTEIN X-BOW®. Ulstein har stor fokus på utvikling av
avanserte fartøy for krevjande marine operasjonar. Viking Poseidon er eitmiljøvenleg skip og framtidsretta skip, seier konsernsjef i Ulsteinkonsernet Gunvor Ulstein.

I april 2008 inngjekk Eidesvik ei langtids kontrakt med Veolia ES SpecialServices Inc. (USA) på Viking Poseidon. Kontrakten er på åtte år medopsjonar. Skipet skal vere base for avanserte undervassfartøy (ROV), som skal inspisere og reparere offshoreinstallasjonar i Mexico gulfen.

Fredag 14. november får bygg nummer 281 ved Ulstein Verft namn etter havguden Poseidon. Viking Poseidon er det første av tre fartøy Eidesvik Offshore ASA har bestillt fra Ulstein, skriver verftet i en pressemelding.

Den oransje kjempen er klar for prøveturer rett etter dåpen.

Verftet skriv videre i pressemeldingen;


Poseidon var i gresk mytologi gud for havet og elvane, og sjømenn tilba han for ein trygg seilas. Viking Poseidon vert Eidesvik sitt sjette fartøy som skal operere innan subseaområdet.

 

Svarar til miljøprofil

–Ulstein Verft er kjent for å vere eit kvalitetsverft, og Ulstein Design sine innovative design med ULSTEIN X-BOW® svarar godt til Eidesvik sin miljøprofil. Eidesvik har lenge vore i fremste rekke med tanke på å stadig søke innovative løysingar på sine nybygg, og dette har hatt positive innverknadar på organisasjonen. Vi likar å seie det slik at ”Innovasjon er vår tradisjon”, fortel administrerande direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik. I 2010 skal Ulstein også levere to avanserte seismikkfartøy av typen ULSTEIN SX120 til reiarlaget.

Moderne konstruksjonsfartøy
 

Viking Poseidon er ein ULSTEIN SX121, eit stort subsea-konstruksjonsfartøy med ULSTEIN X-BOW®-design. Fartøyet er 130 meter langt, 25 meter breitt og har eit dekksareal på om lag 1600 m2. Skipet vil kunne ha eit mannskap på inntil 106 personar, og er mellom anna utrusta med ROV-hangar, helikopterdekk og dieselelektrisk framdriftssystem.


– Bygginga av dette store moderne konstruksjonsfartøyet er ei styrking av
Eidesvik si satsing i subseasegmentet. Det er viktig for Eidesvik at dette
konseptet gir auka tryggleik og komfort for våre tilsette, samtidig som det er økonomisk ved ein forventa reduksjon av drivstoff, seier Meling.

- Eidesvik Offshore er eit innovativt reiarlag som vågar å vere tidleg ute
med å ta i bruk nye løysingar. Det er difor svært gledeleg at Eidesvik har
valt skip med ULSTEIN X-BOW®. Ulstein har stor fokus på utvikling av
avanserte fartøy for krevjande marine operasjonar. Viking Poseidon er eitmiljøvenleg skip og framtidsretta skip, seier konsernsjef i Ulsteinkonsernet Gunvor Ulstein.

I april 2008 inngjekk Eidesvik ei langtids kontrakt med Veolia ES SpecialServices Inc. (USA) på Viking Poseidon. Kontrakten er på åtte år medopsjonar. Skipet skal vere base for avanserte undervassfartøy (ROV), som skal inspisere og reparere offshoreinstallasjonar i Mexico gulfen.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00