logo

Velg språk

Ekstraordinær generalforsamling

Innføring av ny § 5-11 a i allmennaksjeloven åpner for å vedtektsfeste at dokumenter som skal behandles på generalforsamling, kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet.

Endring av vedtektene vil kunne medføre betydelig miljøgevinst og kostnadsbesparelse for Eidesvik Offshore ASA. Det foreslås derfor at Eidesvik Offshore ASAs vedtekter endres i en ekstraordinær generalforsamling, slik at mulighet for forenklet innkalling kan få virkning allerede for ordinær generalforsamling i 2010.

Last ned innkallingen og forslaget til vedtektsendring her (pdf):

Eidesvik Offshore ASA har innkalt til ekstraordinær generalforsamling med forslag om vedtektsendring

Innføring av ny § 5-11 a i allmennaksjeloven åpner for å vedtektsfeste at dokumenter som skal behandles på generalforsamling, kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet.

Endring av vedtektene vil kunne medføre betydelig miljøgevinst og kostnadsbesparelse for Eidesvik Offshore ASA. Det foreslås derfor at Eidesvik Offshore ASAs vedtekter endres i en ekstraordinær generalforsamling, slik at mulighet for forenklet innkalling kan få virkning allerede for ordinær generalforsamling i 2010.

Last ned innkallingen og forslaget til vedtektsendring her (pdf):

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00