logo

Velg språk

EIDESVIK TAR GEVINST I BRASIL OG KJØPER NYTT FORSYNINGSSKIP

Begge skipene forventes å bli overlevert ny eier i løpet av første halvdel av mai 2012. Salgene vil gi en regnskapsmessig gevinst på i størrelsesorden MNOK 77. Det er inngått en selgerkreditt på MUSD 12 som skal nedbetales lineært over 12 måneder, sikret med bankgaranti. Inkludert denne vil salget gi en likvidtilførsel på MUSD 32 etter oppgjør av på hvilende gjeld.

Samtidig er det inngått avtale om kjøp av et forsyningsskip, en UT 755L bygget ved STX Aukra Norge i 2004, for MUSD 24. Skipet forventes overtatt i løpet av første halvdel av mai 2012.

En har ikke oppnådd ønsket lønnsomhet i Brasil og velger derfor å selge disse skipene for å investere midlene i skip som kan gi betydelig høyereavkastning. Det nye forsyningsskipet vil bli brukt i spotmarkedet i Nordsjøen i det vi forventer skal bli en god sommersesong. Etter sommersesongen i Nordsjøen, vil en foreta en vurdering av hvorvidt skipet fortsatt skal gå i Nordsjøen, eller om en skal søke beskjeftigelse i andre regioner.
 

Eidesvik har inngått avtaler om salg av de to forsyningsskipene Viking Surf (bygget 2002) og Viking Thaumas (bygget 2005) for totalt MUSD 64. Begge skip går på kontrakter i Brasil.

Begge skipene forventes å bli overlevert ny eier i løpet av første halvdel av mai 2012. Salgene vil gi en regnskapsmessig gevinst på i størrelsesorden MNOK 77. Det er inngått en selgerkreditt på MUSD 12 som skal nedbetales lineært over 12 måneder, sikret med bankgaranti. Inkludert denne vil salget gi en likvidtilførsel på MUSD 32 etter oppgjør av på hvilende gjeld.

Samtidig er det inngått avtale om kjøp av et forsyningsskip, en UT 755L bygget ved STX Aukra Norge i 2004, for MUSD 24. Skipet forventes overtatt i løpet av første halvdel av mai 2012.

En har ikke oppnådd ønsket lønnsomhet i Brasil og velger derfor å selge disse skipene for å investere midlene i skip som kan gi betydelig høyereavkastning. Det nye forsyningsskipet vil bli brukt i spotmarkedet i Nordsjøen i det vi forventer skal bli en god sommersesong. Etter sommersesongen i Nordsjøen, vil en foreta en vurdering av hvorvidt skipet fortsatt skal gå i Nordsjøen, eller om en skal søke beskjeftigelse i andre regioner.
 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00