logo

Velg språk

Eidesvik selger European Supporter

Skipet er solgt til en ikke navngitt kjøper. Depositum er mottatt 
og overlevering vil skje i oktober 2015. Skipet er gjeldfritt. 
Det vil i 4. kvartal 2015 bli bokført en salgsgevinst på omtrent MNOK 100.

Eidesvik Offshore har signert en intensjonsavtale om salg av European Supporter

Skipet er solgt til en ikke navngitt kjøper. Depositum er mottatt 
og overlevering vil skje i oktober 2015. Skipet er gjeldfritt. 
Det vil i 4. kvartal 2015 bli bokført en salgsgevinst på omtrent MNOK 100.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00