logo

Velg språk

Eidesvik satsing på brenselscelle

Jan Fredrik Meling peker på at staten har to roller i oljeindustrien, eierrollen og myndighetsrollen.

– Staten som stor eier av olje og gassressursene gjennom Petoro bør bruke denne rollen til å stille krav om at ressursene ikke skulle utvinnes uten at dette skjedde på en miljømessig forsvarlig måte, sier Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore.

Greier ikke forpliktelsene
– Manglende krav og tiltak fra myndighetene vil føre til at Norge ikke greier å oppfylle Gøteborg-protokollen om 30 prosent kutt i norske utslipp av NOx innen 2010. Protokollen ble underskrevet for snart ti år siden. Likevel greier vi ikke å oppfylle målet, sier Meling.

 artikkel i stavanger aftenblad 26.08.08

 

Store deler av oljeindustrien forurenser like mye i dag som for ti år siden. Slik vil det fortsette i mange år framover dersom ikke myndighetene setter strenge krav blant annet til mer miljøvennlige offshoreskip.

Jan Fredrik Meling peker på at staten har to roller i oljeindustrien, eierrollen og myndighetsrollen.

– Staten som stor eier av olje og gassressursene gjennom Petoro bør bruke denne rollen til å stille krav om at ressursene ikke skulle utvinnes uten at dette skjedde på en miljømessig forsvarlig måte, sier Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore.

Greier ikke forpliktelsene
– Manglende krav og tiltak fra myndighetene vil føre til at Norge ikke greier å oppfylle Gøteborg-protokollen om 30 prosent kutt i norske utslipp av NOx innen 2010. Protokollen ble underskrevet for snart ti år siden. Likevel greier vi ikke å oppfylle målet, sier Meling.

 artikkel i stavanger aftenblad 26.08.08

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00