logo

Velg språk

Eidesvik Offshore tildeles kontrakt i Brasil

Oppstart av kontrakten er primo August 2010. Brutto verdi på den faste kontrakten er MNOK 209.

 

Eidesvik er tildelt en 4 års kontrakt med ytterligere 4 års opsjoner med Petrobras for forsyningsfartøyet Viking Surf.

Oppstart av kontrakten er primo August 2010. Brutto verdi på den faste kontrakten er MNOK 209.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00