logo

Velg språk

Eidesvik Offshore 2. kvartal 2016

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 89,6 mill (kr 177,7 mill), 
og driftsresultatet (EBIT) var kr 35,4 mill (kr 113,6 mill). 
Netto finansposter var kr -60,3 mill (kr 31,4 mill). 
Resultat etter skatt var på kr -27,0 mill (kr 144,7 mill).

Konsoliderte driftsinntekter for konsernet per 30.06.2016 
var kr 373,3 mill. (Konsoliderte driftsinntekter pr 30.06.2015 
var kr 587,0 mill inkludert termineringsvederlag for kontrakten 
på «Vantage» på kr 22,2 mill). Driftsresultat før avskrivninger 
(EBITDA) var på kr 183,2 mill (kr 344,9 mill) og driftsresultatet 
(EBIT) var på kr 75,5 mill (kr 219,7 mill). Resultat fra felleskontrollert 
virksomhet på kr 40,4 mill (kr 37,5 mill) er i hovedsak relatert 
til drift av de to seismikkskipene «Oceanic Vega», «Oceanic Sirius» 
og subseaskipet «Seven Viking».

 

Hadde samlede driftsinntekter på kr 180,0 mill Mot (kr 308,5 mill i samme periode i 2015).

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 89,6 mill (kr 177,7 mill), 
og driftsresultatet (EBIT) var kr 35,4 mill (kr 113,6 mill). 
Netto finansposter var kr -60,3 mill (kr 31,4 mill). 
Resultat etter skatt var på kr -27,0 mill (kr 144,7 mill).

Konsoliderte driftsinntekter for konsernet per 30.06.2016 
var kr 373,3 mill. (Konsoliderte driftsinntekter pr 30.06.2015 
var kr 587,0 mill inkludert termineringsvederlag for kontrakten 
på «Vantage» på kr 22,2 mill). Driftsresultat før avskrivninger 
(EBITDA) var på kr 183,2 mill (kr 344,9 mill) og driftsresultatet 
(EBIT) var på kr 75,5 mill (kr 219,7 mill). Resultat fra felleskontrollert 
virksomhet på kr 40,4 mill (kr 37,5 mill) er i hovedsak relatert 
til drift av de to seismikkskipene «Oceanic Vega», «Oceanic Sirius» 
og subseaskipet «Seven Viking».

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00