logo

Select language

Eidesvik med på nytt norsk Sjørettsfag

Sjøfartsdirektoratet har tatt initiativ til og inngått et forpliktende partnerskap med Høgskolen Stord Haugesund (HSH), Eidesvik Offshore ASA og Haugaland Kunnskapspark om utvikling av et regelverksfag for maritim sektor.

Nytt i Norge

Faget er nytt i Norge, og er ment som et nødvendig supplement til eksisterende sjørettutdanninger.

– Det maritime regelverket er stort og innbefatter både nasjonale og internasjonale aspekter . Dette i tillegg til privatrettslige maritime områder som har egne normer. Eksisterende sjørettsfag fokuserer mest på privatrettslige aspekter, og gir ikke en bred nok presentasjon av det offentlige maritime regelverksområdet, sier Simon Næsse i kontroll- og inspeksjonsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet om bakgrunnen for at direktoratet tok initiativ til prosjektet.

Les mer i Haugesunds Avis her:

Bildet: Sigbjørn Næsse fra Eidesvik Offshore ASA (t.v.), Geir Knutsen fra Haugaland Næringspark, sjøfartsdirektør Olav Akselsen og Simon Næsse fra Sjøfartsdirektoratet har forventninger til det nye sjørettsfaget. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Eidesvik er med å utvikler nytt norsk sjørettsfag i sammen med Sjøfartsdirektoratet, HSH og Haugaland kunnskapspark

Sjøfartsdirektoratet har tatt initiativ til og inngått et forpliktende partnerskap med Høgskolen Stord Haugesund (HSH), Eidesvik Offshore ASA og Haugaland Kunnskapspark om utvikling av et regelverksfag for maritim sektor.

Nytt i Norge

Faget er nytt i Norge, og er ment som et nødvendig supplement til eksisterende sjørettutdanninger.

– Det maritime regelverket er stort og innbefatter både nasjonale og internasjonale aspekter . Dette i tillegg til privatrettslige maritime områder som har egne normer. Eksisterende sjørettsfag fokuserer mest på privatrettslige aspekter, og gir ikke en bred nok presentasjon av det offentlige maritime regelverksområdet, sier Simon Næsse i kontroll- og inspeksjonsavdelingen i Sjøfartsdirektoratet om bakgrunnen for at direktoratet tok initiativ til prosjektet.

Les mer i Haugesunds Avis her:

Bildet: Sigbjørn Næsse fra Eidesvik Offshore ASA (t.v.), Geir Knutsen fra Haugaland Næringspark, sjøfartsdirektør Olav Akselsen og Simon Næsse fra Sjøfartsdirektoratet har forventninger til det nye sjørettsfaget. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00