logo

Select language

Eidesvik legger forsyningsskip i opplag

Dagens ratenivå medfører underskudd på driften, og vi ønsker å bidra til at det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet", sier admiinistrerende direktør Jan Fredrik Meling.

 

Det dårlige markedet for forsyningsskip i Nordsjøen gjør at Eidesvik legger forsyningsskipet "Viking Nereus" i opplag."

Dagens ratenivå medfører underskudd på driften, og vi ønsker å bidra til at det blir en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet", sier admiinistrerende direktør Jan Fredrik Meling.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00