logo

Velg språk

Eidesvik i Joint Venture med CGGVeritas

Joint venturet er organisert gjennom det norske selskapet Eidesvik Seismic Vessels AS hvor Eidesvik eier 51% og EIR II eier 49%.

Alle eksisterende forpliktelser og rettigheter knyttettil BN 285 og BN 286 som er under bygging ved Ulstein Verft blir fortsatt liggende i Eidesvik Seismic Vessels AS, herunder byggekontrakt, Time Charter og alle inngåtte finansielle avtaler. Eidesvik vil fortsatt stå som maritim operatør av skipene.

Ved etableringen har EIR II skutt inn et beløp tilsvarende 49% av Eidesviks innbetalinger i prosjektet så langt.

I forbindelse med etablering av joint venture har partene framforhandlet en tilleggsavtale til eksisterende TC hvor EIR II har fått 4 opsjoner à 5 år på leie av de to skipene utover den faste kontraktstiden på 12 år.

Eidesvik ser på avtalen som en ytterligere sementering av det lange industrielle forholdet som er mellom Eidesvik og CGGVeritas. Det befester også Eidesviks stilling som en av verdens fremste maritime operatører av seismikkskip.

Eidesvik Offshore ASA har 10.12.09 gjennom sittheleide datterselskap Eidesvik Shipping AS (Eidesvik)inngått et joint venture med Exploration InvestmentResources II AS (EIR II), som er et heleid datterselskap i konsernet under CGGVeritas.

Joint venturet er organisert gjennom det norske selskapet Eidesvik Seismic Vessels AS hvor Eidesvik eier 51% og EIR II eier 49%.

Alle eksisterende forpliktelser og rettigheter knyttettil BN 285 og BN 286 som er under bygging ved Ulstein Verft blir fortsatt liggende i Eidesvik Seismic Vessels AS, herunder byggekontrakt, Time Charter og alle inngåtte finansielle avtaler. Eidesvik vil fortsatt stå som maritim operatør av skipene.

Ved etableringen har EIR II skutt inn et beløp tilsvarende 49% av Eidesviks innbetalinger i prosjektet så langt.

I forbindelse med etablering av joint venture har partene framforhandlet en tilleggsavtale til eksisterende TC hvor EIR II har fått 4 opsjoner à 5 år på leie av de to skipene utover den faste kontraktstiden på 12 år.

Eidesvik ser på avtalen som en ytterligere sementering av det lange industrielle forholdet som er mellom Eidesvik og CGGVeritas. Det befester også Eidesviks stilling som en av verdens fremste maritime operatører av seismikkskip.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00