logo

Velg språk

Eidesvik gir bonus til ansatte

Bakgrunnen for engangsbonusen er det gode arbeidet, lojalitet og innsats, som er lagt ned gjennom de siste årene.

Det er dette som har brakt oss i Eidesvik der vi er i dag og som skal videreføre vår tradisjon og målsetning om å være;

Et kraftsenter for fremtidsrettede skips- og operasjonsløsninger.

Bonusutbetaling er gradert etter hvor lenge en har vært ansatt.

Totalt beløper utbetalingern seg til nærmere 8 millioner kroner som vil blir utbetalt nå i desember.

Tillitsvalgte for sjøoffiserene sier til Haugesunds Avis (link) at de ansatte er svært fornøyde. Alle fast ansatte har fått bonus og den gir god utelling allerede etter to år der en  får kr 15.000,-  i bonus nå i desember. (Bonusen er delt inn i trinnene 0-2 år, 2-5 år, 5-10år og over 10 år.)

 les også: Sterkt driftsresultat fra Eidesvik

 

På grunn av den gode innsatsen som er blitt lagt ned i 2008 har Eidesvik også i år besluttet å gi en engangsbonus for alle fast ansatte i Eidesvik, sa Jan Fredrik Meling da han ønsket velkommen til årets julebord 6. desember 2008.

Bakgrunnen for engangsbonusen er det gode arbeidet, lojalitet og innsats, som er lagt ned gjennom de siste årene.

Det er dette som har brakt oss i Eidesvik der vi er i dag og som skal videreføre vår tradisjon og målsetning om å være;

Et kraftsenter for fremtidsrettede skips- og operasjonsløsninger.

Bonusutbetaling er gradert etter hvor lenge en har vært ansatt.

Totalt beløper utbetalingern seg til nærmere 8 millioner kroner som vil blir utbetalt nå i desember.

Tillitsvalgte for sjøoffiserene sier til Haugesunds Avis (link) at de ansatte er svært fornøyde. Alle fast ansatte har fått bonus og den gir god utelling allerede etter to år der en  får kr 15.000,-  i bonus nå i desember. (Bonusen er delt inn i trinnene 0-2 år, 2-5 år, 5-10år og over 10 år.)

 les også: Sterkt driftsresultat fra Eidesvik

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00