logo

Velg språk

Eidesvik Ghana Limited

Første skip på kontrakt gjennom EGL er Viking Neptun som ble klarert inn i Takoradi 3 desember. Viking Neptun er på kontrakt for Technip UK (Ghana). Det moderne Subsea konstruksjonsskipet skal gjennomføre en 50 dagers jobb med opsjoner for Tullow Ghana Ltd. på TEN URF Utviklingsprosjektet offshore Ghana. Største eier i EGL er SSNIT (Social Security and National Insurance Trust) som er det Ghanesiske folketrygdfondet med 51% eierandel.

Operasjonen i Ghana ivaretas av lokalt ansatte gjennom vår operative samarbeidspartner, Searock Offshore Services Ltd.  I tillegg ivaretar Eidesvik sin forpliktelse om opplæring ved at en av våre kapteiner i perioder er til stede i Takoradi som rådgiver.

Eidesvik har fra tidligere operasjonell erfaring i Ghana og West Afrika, men det stilles stadig større krav til lokalt innhold ved operasjoner utenfor vårt hjemmemarked. Etableringen av Eidesvik Ghana Ltd og den operasjonserfaring vi og våre lokale partnere får gjennom denne kontrakten, er derfor viktig for Eidesvik sin videre aktivitet i denne regionen.

EGL (Eidesvik Ghana Ltd) er etablert med kontor i Takoradi, som er det operative senteret for oljevirksomheten i Ghana. EGL ble etablert i samarbeid med Ghanesiske partnere som en plattform for å kunne betjene oljevirksomheten i Ghana og Vest Afrika.

Første skip på kontrakt gjennom EGL er Viking Neptun som ble klarert inn i Takoradi 3 desember. Viking Neptun er på kontrakt for Technip UK (Ghana). Det moderne Subsea konstruksjonsskipet skal gjennomføre en 50 dagers jobb med opsjoner for Tullow Ghana Ltd. på TEN URF Utviklingsprosjektet offshore Ghana. Største eier i EGL er SSNIT (Social Security and National Insurance Trust) som er det Ghanesiske folketrygdfondet med 51% eierandel.

Operasjonen i Ghana ivaretas av lokalt ansatte gjennom vår operative samarbeidspartner, Searock Offshore Services Ltd.  I tillegg ivaretar Eidesvik sin forpliktelse om opplæring ved at en av våre kapteiner i perioder er til stede i Takoradi som rådgiver.

Eidesvik har fra tidligere operasjonell erfaring i Ghana og West Afrika, men det stilles stadig større krav til lokalt innhold ved operasjoner utenfor vårt hjemmemarked. Etableringen av Eidesvik Ghana Ltd og den operasjonserfaring vi og våre lokale partnere får gjennom denne kontrakten, er derfor viktig for Eidesvik sin videre aktivitet i denne regionen.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00