logo

Velg språk

Eidesvik går inn i offshore vind

Acergy Viking skal gå på kontrakt for 9 mnd på tysk sektor som bolig, service- og vedlikeholds fartøy for Siemens Wind Power. Eidesvik har i lengre tid sett på dette som et strategisk satsingsområde og er nå tildelt sin første kontrakt i dette segmentet. Skipet vil foreta en mindre mobilisering før kontraktsoppstart som blant annet innebærer installasjon av et offshore gangveisystem.

«Vi er meget tilfreds med at organisasjonen viser stor tilpasningsdyktighet, og at vi derfor nå kommer inn i et nytt segment med et av våre subseaskip. Det er gledelig at Acergy Viking kan gå ut i operasjon igjen etter en kort opplagsperiode» sier adm.dir Jan Fredrik Meling.

Eidesvik har inngått en kontrakt med Siemens for et støttefartøy til Siemens for et prosjekt i Tysk sektor. Kontraktsoppstart er satt til August.

Acergy Viking skal gå på kontrakt for 9 mnd på tysk sektor som bolig, service- og vedlikeholds fartøy for Siemens Wind Power. Eidesvik har i lengre tid sett på dette som et strategisk satsingsområde og er nå tildelt sin første kontrakt i dette segmentet. Skipet vil foreta en mindre mobilisering før kontraktsoppstart som blant annet innebærer installasjon av et offshore gangveisystem.

«Vi er meget tilfreds med at organisasjonen viser stor tilpasningsdyktighet, og at vi derfor nå kommer inn i et nytt segment med et av våre subseaskip. Det er gledelig at Acergy Viking kan gå ut i operasjon igjen etter en kort opplagsperiode» sier adm.dir Jan Fredrik Meling.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00