logo

Velg språk

Eidesvik endrer bemanningsstruktur

Eidesvik vil fortsatt ha nærmere 700 skandinaviske ansatte.

Bakgrunnen for denne beslutningen skyldes primært utfordrende markedsforhold innen seismikk med to av våre skip i opplag, samt generelle utfordrende markedsforhold innen de segmenter vi ellers opererer i.

Økte kostnader i de senere år og behovet for å sikre selskapet i fremtiden har vært avgjørende for beslutningen om å redusere antall skandinaviske arbeidsplasser.
Det er åpenbart at den norske refusjonsordningen har svekket norske sjøfolks konkurranseevne og er en medvirkende årsak til at Eidesvik nå ser seg nødt til å gå til det alvorlige skritt å redusere antall skandinaviske sjøfolk.»

 

"Eidesvik vil i de nærmeste månedene måtte gjennomføre endringer i bemanningsstruktur som vil medføre reduksjon av 50-70 skandinaviske sjøansatte.

Eidesvik vil fortsatt ha nærmere 700 skandinaviske ansatte.

Bakgrunnen for denne beslutningen skyldes primært utfordrende markedsforhold innen seismikk med to av våre skip i opplag, samt generelle utfordrende markedsforhold innen de segmenter vi ellers opererer i.

Økte kostnader i de senere år og behovet for å sikre selskapet i fremtiden har vært avgjørende for beslutningen om å redusere antall skandinaviske arbeidsplasser.
Det er åpenbart at den norske refusjonsordningen har svekket norske sjøfolks konkurranseevne og er en medvirkende årsak til at Eidesvik nå ser seg nødt til å gå til det alvorlige skritt å redusere antall skandinaviske sjøfolk.»

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00