logo

Velg språk

Eidesvik Magazine 2016

  • STØ KURS FOR EIDESVIK OFFSHORE

    Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal 2012 ble MNOK 121,9 mot fjorårets MNOK 125,4. Driftsinntektene ble MNOK 223,7 mot MNOK 244,3 for samme periode i 2011. Resultatet for 4. kvartal 2012 ble MNOK 38,5 mot MNOK -5,1 for samme periode i 2011.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00