logo

Velg språk

Eidesvik Magazine 2016

  • Posisjonering for bedre marked

    Ser en bort i fra engangseffekter knyttet til ombygging av 3 skip for klargjøring til nye lange kontrakter, så er resultatet meget tilfredsstillende og har lagt grunnlaget for økt inntjening i framtiden.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00