logo

Velg språk

Eidesvik Magazine 2016

  • Eidesvik satsing på brenselscelle

    Store deler av oljeindustrien forurenser like mye i dag som for ti år siden. Slik vil det fortsette i mange år framover dersom ikke myndighetene setter strenge krav blant annet til mer miljøvennlige offshoreskip.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00