logo

Velg språk

Bygger om Viking Queen til batteridrift

Eidesvik har inngått avtale om installasjon av Energilagringssystem (Batteri) for fartøyet Viking Queen. Dette blir første gang et offshorefartøy i operasjon får installert et slikt system. Dette er derfor en milepæl innen miljøsatsing offshore, og viser at det er mulig å oppnå betydelig mer miljøvennlig drift også for eksisterende tonnasje. Avtalen er inngått etter målrettet samarbeid mellom Lundin Norway AS som har skipet på kontrakt, ZEM AS, som skal levere energilagringssystemet og Eidesvik AS.

Eidesvik har gjennom FoU-samarbeidet FellowSHIP arbeidet med batteriteknologi i 5 år, og det er i stor grad basert på dette arbeidet det nå er blitt mulig å kommersialisere denne banebrytende teknologien. Energilagringssystemet får en kapasitet på 650kWh og kan levere inntil 1600kW. Løsningen gir drivstoffbesparelse på ca.18%. I tillegg vil fartøyet redusere utslipp av NOx og drivhusgasser (CO2e) med ca.25%. Eidesvik manifesterer nok en gang sin posisjon som spydspiss innen satsing på maritim miljøteknologi.

I tillegg til avtale om installasjon av batterisystem er Lundin Norway AS og Eidesvik enige om en forlengelse av avtale meldt 23.01.2014.

"Vi er meget glade for å få videreutvikle samarbeidet med Lundin Norway AS. Et selskap som nok en gang viser seg å være villig til å satse på løsninger til det beste for miljøet. Vi er også glade for at vi i en tid hvor vår bransje møter store utfordringer, sammen evner å finne løsninger som gir kostnadsbesparelser og gevinst for alle involverte parter, og i tillegg en betydelig miljøgevinst" sier Administrerende Direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling i en kommentar.

«For ZEM representerer kontrakten for levering av et høyeffektivt batterisystem til Viking Queen et gjennombrudd.  ZEM har gjennom mange år med forskning, utvikling og rådgivning bygget opp omfattende kompetanse innen batterisystemer. Derfor kan vi nå levere konkurransedyktige løsninger til den maritime industrien og vi er stolte over at et ledende offshore selskap som Eidesvik har valgt å satse på oss», sier CTO i ZEM Egil Mollestad.


 

 

 

 

 

 

 

Eidesvik har inngått avtale om installasjon av Energilagringssystem (Batteri) for fartøyet Viking Queen. Dette blir første gang et offshorefartøy i operasjon får installert et slikt system.

Eidesvik har inngått avtale om installasjon av Energilagringssystem (Batteri) for fartøyet Viking Queen. Dette blir første gang et offshorefartøy i operasjon får installert et slikt system. Dette er derfor en milepæl innen miljøsatsing offshore, og viser at det er mulig å oppnå betydelig mer miljøvennlig drift også for eksisterende tonnasje. Avtalen er inngått etter målrettet samarbeid mellom Lundin Norway AS som har skipet på kontrakt, ZEM AS, som skal levere energilagringssystemet og Eidesvik AS.

Eidesvik har gjennom FoU-samarbeidet FellowSHIP arbeidet med batteriteknologi i 5 år, og det er i stor grad basert på dette arbeidet det nå er blitt mulig å kommersialisere denne banebrytende teknologien. Energilagringssystemet får en kapasitet på 650kWh og kan levere inntil 1600kW. Løsningen gir drivstoffbesparelse på ca.18%. I tillegg vil fartøyet redusere utslipp av NOx og drivhusgasser (CO2e) med ca.25%. Eidesvik manifesterer nok en gang sin posisjon som spydspiss innen satsing på maritim miljøteknologi.

I tillegg til avtale om installasjon av batterisystem er Lundin Norway AS og Eidesvik enige om en forlengelse av avtale meldt 23.01.2014.

"Vi er meget glade for å få videreutvikle samarbeidet med Lundin Norway AS. Et selskap som nok en gang viser seg å være villig til å satse på løsninger til det beste for miljøet. Vi er også glade for at vi i en tid hvor vår bransje møter store utfordringer, sammen evner å finne løsninger som gir kostnadsbesparelser og gevinst for alle involverte parter, og i tillegg en betydelig miljøgevinst" sier Administrerende Direktør i Eidesvik, Jan Fredrik Meling i en kommentar.

«For ZEM representerer kontrakten for levering av et høyeffektivt batterisystem til Viking Queen et gjennombrudd.  ZEM har gjennom mange år med forskning, utvikling og rådgivning bygget opp omfattende kompetanse innen batterisystemer. Derfor kan vi nå levere konkurransedyktige løsninger til den maritime industrien og vi er stolte over at et ledende offshore selskap som Eidesvik har valgt å satse på oss», sier CTO i ZEM Egil Mollestad.


 

 

 

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00