logo

Velg språk

Borgny Eidesvik kåret til ”Årets shippingnavn”

Eidesvik mottar prisen som en anerkjennelse av egen innsats for den maritime næringen og som representant for Eidesvik Offshore.

 

Prisen ble delt ut på Bergen Shipping Conference 30. september 2010 av statssekretær Rikke Lind fra Nærings- og handelsdepartementet.

 

I sin begrunnelse for valg av Borgny Eidesvik skriver juryen blant annet:

”I 2004 ble Borgny Eidesviks liv dramatisk endret da hennes mann Simon Eidesvik, CEO i Eidesvik Offshore, brått gikk bort. I tillegg til sitt personlige tap satt hun igjen med oppgaven å videreføre shippingarven etter sin mann. Hun er i dag medlem av styret i Eidesvik og en av de største eierne av selskapet.

I tillegg til å være opptatt av selskapets grunnleggende prinsipper om langsiktige kontrakter og forutsigbarhet er hun også engasjert i selskapets fokus på innovative og miljøvennlige løsninger. Dette er spesielt synlig innen selskapets arbeid med alternative energikilder så som gassdrevne skip og brenselcelleteknologi. Borgny Eidesvik er en aktiv eier og pådriver innen dette arbeidet. I tillegg har Eidesvik Offshore et strategisk mål om å få flere kvinner inn i ledende stillinger. De har også flere kvinnelige kadetter om bord på sine skip.”

- Jeg ser på denne prisen som en anerkjennelse av mitt engasjement som eier og styremedlem i Eidesvik Offshore og for fokuset vi har satt på miljøtilpasset teknologi. Prisen motiverer meg til fortsatt å jobbe for å drive og legge grunnlaget for miljøvennlig shipping, sier Borgny Eidesvik.

Tidligere mottagere av ”Årets shippingnavn” er Elisabeth Grieg (2006), Ellen Forland (2007), Gunvor Ulstein (2008) og Marita Scott (2009). Mer om Wista her.

 

Borgny Eidesvik er kåret til ”Årets shippingnavn” av WISTA Norge.

Eidesvik mottar prisen som en anerkjennelse av egen innsats for den maritime næringen og som representant for Eidesvik Offshore.

 

Prisen ble delt ut på Bergen Shipping Conference 30. september 2010 av statssekretær Rikke Lind fra Nærings- og handelsdepartementet.

 

I sin begrunnelse for valg av Borgny Eidesvik skriver juryen blant annet:

”I 2004 ble Borgny Eidesviks liv dramatisk endret da hennes mann Simon Eidesvik, CEO i Eidesvik Offshore, brått gikk bort. I tillegg til sitt personlige tap satt hun igjen med oppgaven å videreføre shippingarven etter sin mann. Hun er i dag medlem av styret i Eidesvik og en av de største eierne av selskapet.

I tillegg til å være opptatt av selskapets grunnleggende prinsipper om langsiktige kontrakter og forutsigbarhet er hun også engasjert i selskapets fokus på innovative og miljøvennlige løsninger. Dette er spesielt synlig innen selskapets arbeid med alternative energikilder så som gassdrevne skip og brenselcelleteknologi. Borgny Eidesvik er en aktiv eier og pådriver innen dette arbeidet. I tillegg har Eidesvik Offshore et strategisk mål om å få flere kvinner inn i ledende stillinger. De har også flere kvinnelige kadetter om bord på sine skip.”

- Jeg ser på denne prisen som en anerkjennelse av mitt engasjement som eier og styremedlem i Eidesvik Offshore og for fokuset vi har satt på miljøtilpasset teknologi. Prisen motiverer meg til fortsatt å jobbe for å drive og legge grunnlaget for miljøvennlig shipping, sier Borgny Eidesvik.

Tidligere mottagere av ”Årets shippingnavn” er Elisabeth Grieg (2006), Ellen Forland (2007), Gunvor Ulstein (2008) og Marita Scott (2009). Mer om Wista her.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00