logo

Velg språk

Bedret lønnsomhet i 4. kvartal

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal 2011 ble MNOK 125,4 mot fjorårets MNOK 108,3. Driftsinntektene ble MNOK 244,3 mot MNOK 261,4 for samme periode i 2011. Totalresultatet for 4. kvartal 2011 ble MNOK 1,0 mot MNOK -20,6 for samme periode i 2010. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for hele 2011 ble MNOK 465,7 mot fjorårets MNOK 490,2. Fraktinntektene for 2010 ble MNOK 999,6 mot fjorårets MNOK 1.054,7. For hele 2011 ble Totalresultatet MNOK 78,4 sammenlignet med MNOK -49,7 i 2010. "At seismikkskipet Geo Searcher ble lagt i opplag, samt en svak USD gjennom hele året har svekket driftsresultatet for 2011 i forhold til 2010. Sterkt fokus på drift gjennom hele året har gjort at vi har kunnet levere stabile og gode resultater gjennom hele året. I 4. kvartal har vi klart å øke lønnsomheten, og dette har medført at dette kvartalet har gitt det høyeste Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i 2011", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling. Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2012 et utbytte på kr 1 pr aksje.

Sterkt fokus på drift gjennom hele året har gjort at vi har kunnet levere stabile og gode resultater gjennom hele året. I 4. kvartal har vi klart å øke lønnsomheten

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal 2011 ble MNOK 125,4 mot fjorårets MNOK 108,3. Driftsinntektene ble MNOK 244,3 mot MNOK 261,4 for samme periode i 2011. Totalresultatet for 4. kvartal 2011 ble MNOK 1,0 mot MNOK -20,6 for samme periode i 2010. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for hele 2011 ble MNOK 465,7 mot fjorårets MNOK 490,2. Fraktinntektene for 2010 ble MNOK 999,6 mot fjorårets MNOK 1.054,7. For hele 2011 ble Totalresultatet MNOK 78,4 sammenlignet med MNOK -49,7 i 2010. "At seismikkskipet Geo Searcher ble lagt i opplag, samt en svak USD gjennom hele året har svekket driftsresultatet for 2011 i forhold til 2010. Sterkt fokus på drift gjennom hele året har gjort at vi har kunnet levere stabile og gode resultater gjennom hele året. I 4. kvartal har vi klart å øke lønnsomheten, og dette har medført at dette kvartalet har gitt det høyeste Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i 2011", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling. Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2012 et utbytte på kr 1 pr aksje.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00