logo

Select language

Acergy Viking døpt i Stavanger 14 desember

Gudmor Aud Inger Mikalsen ønsket skipet og mannskapet hell og lykke. Acergy og StatoilHydro ledelse kaller dette for verdens mest sofistikerte og avanserte Survey fartøy.

DP2 skipet er 97.6 m lang with 750 m2 stort dekk, er utstyrt med en 100 tonn heave kompensert krane, moonpool, survey ROV i hangar, multibeam echosounder og andre survey sensors i for støtte for store oppgaver innen IMR, ROV light intervention, rørinspeksjon og survey work.

Skipet møter den høyeste miljøstandard, har evne til stor fart under transit, skrog sertifisert som "ice class" slik at den kan operere i Barentshavet og i Nordsjøen.

 

Gudmor Aud Inger Mikalsen ønsket skipet og mannskapet hell og lykke. Acergy og StatoilHydro ledelse kaller dette for verdens mest sofistikerte og avanserte Survey fartøy.

DP2 skipet er 97.6 m lang with 750 m2 stort dekk, er utstyrt med en 100 tonn heave kompensert krane, moonpool, survey ROV i hangar, multibeam echosounder og andre survey sensors i for støtte for store oppgaver innen IMR, ROV light intervention, rørinspeksjon og survey work.

Skipet møter den høyeste miljøstandard, har evne til stor fart under transit, skrog sertifisert som "ice class" slik at den kan operere i Barentshavet og i Nordsjøen.

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00