logo

Select language

4. kvartal- sterkt driftsresultat

Driftsinntektene for 4. Kvartal 2008 var som ventet historisk høye med kr 295,4 mill mot kr 202,8 mill i tilsvarende periode i 2007. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet var kr. 141,9 mill mot kr 62,6 mill i 2007. Driftsinntektene totalt for hele 2008 var kr 965,2 mill. mot kr 753,9 mill. i 2007 (inkl salgsgevinst på kr 29 mill. i 2007). Dette utgjør en økning på 28%. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for hele 2008 var på kr 445,4 mill mot kr 309,2 mill. i 2007 (inkl. salgsgevinst i 2007), som er en økning på 44%. `Det er gledelig å kunne konstatere en ytterligere økning av resultatene i 4. kvartal. Vi har nå lagt bak oss et godt driftsår. Utsiktene for 2009 er gode med basis i en kontraktsdekning på 92% for selskapets flåte i 2009`, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling. Resultatet etter skatt for 2008 var på kr -580,1 mill mot kr -46,6 mill kr i 2007. I det vesentligste skyldes underskuddet urealisert valutatap på lån i USD. Den totale virkningen av styrkingen av USD er imidlertid positiv for konsernet da inntekter i USD overstiger renter og avdrag på gjelden i USD. Styret vil foreslå et utbytte på kr 0,50 pr aksje.

Det er gledelig å konstatere ytterligere økning av resultatene i 4. kvartal 2008. Utsiktene for 2009 er gode med basis i en kontraktsdekning på 92%, sier Adm. dir. Jan Fredrik Meling.

Driftsinntektene for 4. Kvartal 2008 var som ventet historisk høye med kr 295,4 mill mot kr 202,8 mill i tilsvarende periode i 2007. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet var kr. 141,9 mill mot kr 62,6 mill i 2007. Driftsinntektene totalt for hele 2008 var kr 965,2 mill. mot kr 753,9 mill. i 2007 (inkl salgsgevinst på kr 29 mill. i 2007). Dette utgjør en økning på 28%. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for hele 2008 var på kr 445,4 mill mot kr 309,2 mill. i 2007 (inkl. salgsgevinst i 2007), som er en økning på 44%. `Det er gledelig å kunne konstatere en ytterligere økning av resultatene i 4. kvartal. Vi har nå lagt bak oss et godt driftsår. Utsiktene for 2009 er gode med basis i en kontraktsdekning på 92% for selskapets flåte i 2009`, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling. Resultatet etter skatt for 2008 var på kr -580,1 mill mot kr -46,6 mill kr i 2007. I det vesentligste skyldes underskuddet urealisert valutatap på lån i USD. Den totale virkningen av styrkingen av USD er imidlertid positiv for konsernet da inntekter i USD overstiger renter og avdrag på gjelden i USD. Styret vil foreslå et utbytte på kr 0,50 pr aksje.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00