logo

Velg språk

3. Kvartal 2010: Fortsatt god drift

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal 2010 var MNOK 113,3 mot fjorårets MNOK 125,6. Driftsinntektene var MNOK 254,7 mot MNOK 263,6 for samme periode i fjor. "Vi har i perioden hatt planlagt ombygging av tre skip på grunn av nye lange kontrakter. Ser en bort i fra disse midlertidige driftstopphold, så er resultatet meget tilfredstillende", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) per 30. september 2010 var MNOK 381,9 mot fjorårets MNOK 538,4 (fjoråret inkluderer salgsgevinst på MNOK 134,9). Frakteinntektene per 30. september var MNOK 796,0 mot fjorårets MNOK 833,6 Resultatet før skatt for 3. kvartal var MNOK 219,5 mot MNOK 345,1 for samme periode i fjor. Per 30. september 2010 var resultatet før skatt MNOK -29,7 sammenlignet med MNOK 930,5 i 2009.

Les rapport og presentasjon her:

 

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal 2010 var MNOK 113,3

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal 2010 var MNOK 113,3 mot fjorårets MNOK 125,6. Driftsinntektene var MNOK 254,7 mot MNOK 263,6 for samme periode i fjor. "Vi har i perioden hatt planlagt ombygging av tre skip på grunn av nye lange kontrakter. Ser en bort i fra disse midlertidige driftstopphold, så er resultatet meget tilfredstillende", uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) per 30. september 2010 var MNOK 381,9 mot fjorårets MNOK 538,4 (fjoråret inkluderer salgsgevinst på MNOK 134,9). Frakteinntektene per 30. september var MNOK 796,0 mot fjorårets MNOK 833,6 Resultatet før skatt for 3. kvartal var MNOK 219,5 mot MNOK 345,1 for samme periode i fjor. Per 30. september 2010 var resultatet før skatt MNOK -29,7 sammenlignet med MNOK 930,5 i 2009.

Les rapport og presentasjon her:

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00