logo

Velg språk

2. kvartal 2015


Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 
177,7 mill mot kr 124,0 mill i 2. kvartal forrige 
år. Driftsresultatet (EBIT) var kr 113,6 mill mot 
kr 63,4 mill forrige år. Resultat etter skatt var 
på kr 144,7 mill mot kr -1,9 i samme kvartal 
forrige år.

I 1. halvår var samlede driftsinntekter på kr 587,0 
mill mot kr 466,2 mill i samme periode forrige år.  
EBITDA var kr 344,9 mill mot kr 212,6 mill forrige 
år og EBIT var kr 219,9 mill mot kr 90,1 mill. 
Resultat etter skatt i 1 halvår 2015 var på kr 40,8 
mill mot kr 30,8 mill i 1. halvår 2014.

Resultatet i 1. halvår er vesentlig influert av 
konstruksjonsskipet Viking Neptun som ble levert i 
starten av året og som har gitt et solid 
resultatbidrag. Selskapet har gjennom 1. halvår 
operert 2 forsyningsskip i spotmarkedet som har 
gitt negativt resultatbidrag. Det ene av disse er 
nå på fast kontrakt mens det andre er i opplag. 
Realiserte og urealiserte valutaposter har i 1. 
halvår gitt et tap på kr 113,3 mill.

 


 

 

 

 

 

 

 

Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2015 samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill. Tilsvarende i 2014 var kr 245,7 mill.


Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 
177,7 mill mot kr 124,0 mill i 2. kvartal forrige 
år. Driftsresultatet (EBIT) var kr 113,6 mill mot 
kr 63,4 mill forrige år. Resultat etter skatt var 
på kr 144,7 mill mot kr -1,9 i samme kvartal 
forrige år.

I 1. halvår var samlede driftsinntekter på kr 587,0 
mill mot kr 466,2 mill i samme periode forrige år.  
EBITDA var kr 344,9 mill mot kr 212,6 mill forrige 
år og EBIT var kr 219,9 mill mot kr 90,1 mill. 
Resultat etter skatt i 1 halvår 2015 var på kr 40,8 
mill mot kr 30,8 mill i 1. halvår 2014.

Resultatet i 1. halvår er vesentlig influert av 
konstruksjonsskipet Viking Neptun som ble levert i 
starten av året og som har gitt et solid 
resultatbidrag. Selskapet har gjennom 1. halvår 
operert 2 forsyningsskip i spotmarkedet som har 
gitt negativt resultatbidrag. Det ene av disse er 
nå på fast kontrakt mens det andre er i opplag. 
Realiserte og urealiserte valutaposter har i 1. 
halvår gitt et tap på kr 113,3 mill.

 


 

 

 

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00