logo

Velg språk

1. kvartal 2015

I kvartalet er det inntektsført kompensasjon for terminering 
av kontrakten for «Vantage» med kr 22,2 mill. Driftsresultat 
før avskrivninger (EBITDA) var kr 167,1 mill mot kr 88,6 mill 
i 1. kvartal forrige år. Driftsresultatet (EBIT) var 
kr 106,1 mill mot kr 26,6 mill forrige år. Resultat etter skatt 
var på kr -103,9 mill mot kr 32,7 i samme kvartal forrige år.

Resultatet i perioden er vesentlig influert av realiserte og 
urealiserte valutaposter på lån og derivater som totalt utgjør 
et tap på kr -137,7 mill. Disse gav i samme periode forrige år 
en gevinst på kr 28,7. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill. Tilsvarende i 2014 var kr 220,5 mill.

I kvartalet er det inntektsført kompensasjon for terminering 
av kontrakten for «Vantage» med kr 22,2 mill. Driftsresultat 
før avskrivninger (EBITDA) var kr 167,1 mill mot kr 88,6 mill 
i 1. kvartal forrige år. Driftsresultatet (EBIT) var 
kr 106,1 mill mot kr 26,6 mill forrige år. Resultat etter skatt 
var på kr -103,9 mill mot kr 32,7 i samme kvartal forrige år.

Resultatet i perioden er vesentlig influert av realiserte og 
urealiserte valutaposter på lån og derivater som totalt utgjør 
et tap på kr -137,7 mill. Disse gav i samme periode forrige år 
en gevinst på kr 28,7. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00