logo

Select language

1. kvartal 2012 - GOD DRIFT I EIDESVIK

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var kr 114,9 mill mot fjorårets kr 107,8 mill.

"Nedgangen i fraktinntekter skyldes i all hovedsak at seismikkflåten har gått over på bareboat avtaler. God drift i 2012 gjør at en øker driftsresultat før avskrivninger i forhold til fjoråret. ", sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Link til Kvartalspresentasjon

Fraktinntektene i første kvartal 2012 var kr 220,5 mill som er en nedgang fra kr 247,5 mill i samme kvartal i fjor.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var kr 114,9 mill mot fjorårets kr 107,8 mill.

"Nedgangen i fraktinntekter skyldes i all hovedsak at seismikkflåten har gått over på bareboat avtaler. God drift i 2012 gjør at en øker driftsresultat før avskrivninger i forhold til fjoråret. ", sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Link til Kvartalspresentasjon

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00