logo

Velg språk

1 Kvartal 2010 - Stabil og god drift i Eidesvik Offshore ASA

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var kr 131,0 mill mot fjorårets kr 284,1 mill. Fjorårets EBITDA inkluderer en gevinst ved salg av skip på kr 134,9 mill. Frakteinntektene var kr 267,9 mill, som korrigert for valutaendringer er på linje med frakteinntektene i samme periode i fjor.

”Det er gledelig å se at selskapet leverer på linje med samme periode i fjor på tross av de vanskelige tidene bransjen er inne i. Dette viser at Eidesvik sin satsing på lange kontrakter med solide befraktere gir gode resultater også i et svakere marked”, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Link til Kvartalspresentasjon

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for kvartalet var kr 131,0 mill mot fjorårets kr 284,1 mill. Fjorårets EBITDA inkluderer en gevinst ved salg av skip på kr 134,9 mill. Frakteinntektene var kr 267,9 mill, som korrigert for valutaendringer er på linje med frakteinntektene i samme periode i fjor.

”Det er gledelig å se at selskapet leverer på linje med samme periode i fjor på tross av de vanskelige tidene bransjen er inne i. Dette viser at Eidesvik sin satsing på lange kontrakter med solide befraktere gir gode resultater også i et svakere marked”, sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

Link til Kvartalspresentasjon

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00