logo

Velg språk

Veritas Viking

Et selskap i Eidesvik Offshore ASA gruppen har inngått avtale med et datterselskap av CGG om ny kontrakt for kildeskipet Veritas Viking. Kontrakten er fast 5 måneder med videre opsjoner og vil påbegynne ultimo november 2018. «Eidesvik har inngått samarbeid med Vestland Management for det kilderelaterte arbeidet i kontrakten. Med dette samarbeidet er jeg sikker på at vi vil levere tjenester av beste kvalitet til kunden» sier CEO Jan Fredrik Meling. Kontrakten er gjort til gjeldende markedsvilkår.

på ny kontrakt

Et selskap i Eidesvik Offshore ASA gruppen har inngått avtale med et datterselskap av CGG om ny kontrakt for kildeskipet Veritas Viking. Kontrakten er fast 5 måneder med videre opsjoner og vil påbegynne ultimo november 2018. «Eidesvik har inngått samarbeid med Vestland Management for det kilderelaterte arbeidet i kontrakten. Med dette samarbeidet er jeg sikker på at vi vil levere tjenester av beste kvalitet til kunden» sier CEO Jan Fredrik Meling. Kontrakten er gjort til gjeldende markedsvilkår.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00