logo

Velg språk

Subsea Viking og Vantage

Eidesvik har signert en intensjonsavtale med Seabed Geosolution for bruk av Subsea Viking og Vantage.  

Kontraktsoppstart er henholdsvis ultimo januar og primo februar og kontraktslengde er ventet å være ut 2018.

På ny kontrat i 2018

Eidesvik har signert en intensjonsavtale med Seabed Geosolution for bruk av Subsea Viking og Vantage.  

Kontraktsoppstart er henholdsvis ultimo januar og primo februar og kontraktslengde er ventet å være ut 2018.

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00