logo

Velg språk

Ny kontrakt for Viking Princess

Oppstart vil skje i januar 2018 og er i direkte kontinuasjon med inneværende kontrakt. Kontrakten er gjort på gjeldende markedsvilkår.

«Vi er meget fornøyde med kontraktsforlengelsen for hybridskipet Viking Princess og er glade for fornyet tillit hos Chevron North Sea Limited» sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

 

 

 

 

Eidesvik har inngått en kontrakt på 18 måneder + 12 måneders opsjoner med Chevron North Sea Limited for forsyningsfartøyet Viking Princess.

Oppstart vil skje i januar 2018 og er i direkte kontinuasjon med inneværende kontrakt. Kontrakten er gjort på gjeldende markedsvilkår.

«Vi er meget fornøyde med kontraktsforlengelsen for hybridskipet Viking Princess og er glade for fornyet tillit hos Chevron North Sea Limited» sier Administrerende direktør Jan Fredrik Meling.

 

 

 

 

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00