logo

Velg språk

Kontraktforlengelse for Eidesvik

Viking Neptun vil fortsette arbeidet for Merkur Offshore frem til medio mai, med påfølgende opsjoner.
Kontrakten med Siemens Gamesa for Acergy Viking har blitt forlenget med et år, og er nå fast til ultimo januar 2021 med opsjoner til ultimo april.


Å møte kundenes operasjonelle forventninger har resultert i disse forlengelsene, og vi ser frem til og fortsatt levere våre tjenester av høy kvalitet til de’ sier CEO Jan Fredrik Meling

Viking Neptun og Acergy Viking

Viking Neptun vil fortsette arbeidet for Merkur Offshore frem til medio mai, med påfølgende opsjoner.
Kontrakten med Siemens Gamesa for Acergy Viking har blitt forlenget med et år, og er nå fast til ultimo januar 2021 med opsjoner til ultimo april.


Å møte kundenes operasjonelle forventninger har resultert i disse forlengelsene, og vi ser frem til og fortsatt levere våre tjenester av høy kvalitet til de’ sier CEO Jan Fredrik Meling

Your Partner in Shipping

EIDESVIK OFFSHORE ASA / phone +47 53 44 80 00